תיקון שעוני אפל Apple Watch , חלקים זמינים לתיקון שעוני אפל 32 מ"מ ו 42 מ"מ במעבדות PCL רמת גן 03-8000800